องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ที่ว่าการ อบต.บ้านแดง

ประวัติความเป็นมา

     ตำบลบ้านแดง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน โดยมีนายทองแดง ปากเมย เป็นกำนันคนแรก แบ่งเขตพื้นที่การปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น